Phương pháp thiết kế ngược là gì? | Tuyen Nguyen | Pulse | LinkedIn

1 Tháng Tám 2017 ... Một trong những ứng dụng vô cùng quan trọng của cong nghe scan 3D vào sản xuất là phương pháp thiết kế ngược. Từ một vật dụng có sẵn mà không có file thiết kế CAD 3D, chỉ với máy scan 3D kết hợp với phầm mềm thiết kế (thường là geomagic Design X) ta sẽ có file thiết kế 3D của vật dụng mong...

Thiết kế lặp – Wikipedia tiếng Việt

Thiết kế lặp (tiếng Anh: iterative design) là một phương pháp thiết kế dựa trên một quá trình tuần hoàn của tạo mẫu,thử nghiệm, phân tích, và tinh chỉnh một sản phẩm hoặc quy trình. Dựa trên kết quả của các thử nghiệm lặp đi lặp lại gần đây nhất của một thiết kế, các thay đổi và các cải tiến đã được tạo ra. Quá trình này...

PRE Post:mining products sale
NEXT Post:silica quartz crushing plant in philippines